Maatschappelijk verantwoord aluminium

Voor een eerlijke productie

Maatschappelijk verantwoord aluminium

Voor een eerlijke productie

Maatschappelijk verantwoord aluminium

Voor een eerlijke productie

Onze op waarden gerichte bedrijfscultuur

Tegen uitbuiting en voor optimale arbeidsomstandigheden

Als internationaal bedrijf hebben we de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een maatschappelijk verantwoorde productie. We richten ons hierbij niet alleen op producten, maar ook op mensen – binnen de hele toeleveringsketen en alle processen in onze fabrieken.

„Waar de menselijke waardigheid in het geding is, tellen economische argumenten niet”

– Johannes Rau

Onze doelen tot 2030

Zero tolerance voor slavernij en uitbuiting

apt streeft ernaar te voldoen aan de hoogste ethische, maatschappelijke en milieuprincipes. In onze eigen gedragscode en die van onze leveranciers hebben we duidelijke normen vastgelegd ter bescherming tegen elke vorm van dwangarbeid, migrantenarbeid of kinderarbeid. apt beschouwt dwangarbeid als een subcategorie van mensenhandel en hanteert een zero tolerance beleid hiertegen. Deze basisprincipes vormen het fundament van de waarden van apt en worden consequent geïmplementeerd binnen onze groep en de gehele toeleveringsketen.

De gedragscode voor leveranciers die in 2022 voor de hele apt groep is ingevoerd, verbiedt dwangarbeid en kinderarbeid. Op basis hiervan onderwerpen we onze leveranciers aan een kritische beoordeling op dit gebied met behulp van het EcoVadis beoordelingsplatform. Naast het jaarlijkse duurzaamheidsverslag hebben we een uitgebreide verklaring tegen moderne slavernij gepubliceerd.

Waardegerichte toeleveringsketens voor aluminium

We controleren onze aluminiumleveranciers volgens de internationale OESO-richtlijnen en behandelen hen loyaal, respectvol en in de zin van een partnerschap. Hiermee voldoen we aan onze zorgplicht om verantwoorde toeleveringsketens voor mineralen uit conflict- en risicogebieden te bevorderen. In 2022 hebben we geen risico’s geïdentificeerd. Om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst zo blijft, onderwerpen we onze leveranciers regelmatig aan audits.

Mensen in het middelpunt

divers, gezond en eerlijk beloond

divers, gezond en eerlijk beloond

Onze waardegerichte bedrijfscultuur bevordert een respectvolle relatie met collega’s, klanten en leveranciers. We hebben ons gecommitteerd aan het Charter Diversiteit: We maken geen onderscheid in leeftijd, sociale of etnische afkomst, geslacht, seksualiteit of religie. We integreren ook processen voor de scholing van werknemers op alle locaties, omdat we onderwijs en levenslang leren zien als de sleutel tot gelijke kansen voor iedereen. Dit omvat stages, persoonlijke ontwikkelingsplannen, een speciaal programma om jong talent te stimuleren, taalcursussen en interne opleidingen.

Gezondheid en veiligheid van werknemers

We leggen steeds meer focus op de gezondheid en veiligheid van onze werknemers. Daarom nemen we maatregelen op het gebied van ongevallenpreventie, PBM-beleid en het verbeteren van de ergonomie op de werkplek. Ook worden er eens per jaar verplicht trainingen over deze onderwerpen georganiseerd voor werknemers.

Zekerheid

arbeidsveiligheidsspecialist. Deze ondersteunt apt bij veiligheidsgerelateerde zaken en stelt jaarlijks een verslag op voor het management. Een audit van gezondheid en veiligheid op het werk in overeenstemming met ISO 45001 wordt uitgevoerd als onderdeel van de ASI-certificering volgens de Aluminium Stewardship Performance Standard.

Medische zorg

De gezondheid van onze werknemers op lange termijn in stand houden is een van onze belangrijkste doelstellingen. Daarom werken we samen met verschillende medisch deskundigen om gezondheidscontroles en andere preventieve maatregelen aan te bieden. Dit omvat zowel de fysieke als mentale gezondheid.

De gezondheid van medewerkers bevorderen

Naast preventie richten we ons ook op maatregelen die actief bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van werknemers. Ook hier werken we samen met externe specialisten uit diverse disciplines om een ideale mix van verschillende programma’s te bieden.

Ondersteuning voor maatschappelijke activiteiten in de buurt

We steunen regionale organisaties en projecten zoals de Lions Club en de voetbalclub 1. FC in Monheim, de campagne “Ein Kinderlachen schenken” van Kinderhilfe Eckental, de liefdadigheidsinstelling voor kinderkanker KiKa in Amstelveen in Nederland en het St. Georg hospice in Cheb in Tsjechië.

apt en Lions Club Monheim gaan mobiel

apt en Lions Club Monheim gaan mobiel

Samen met de Lions Club Monheim zijn we een fantastisch project gestart: Tijdens de zomermaanden stappen vrijwilligers van apt en leden van de Lions Club op het zadel en bieden rondritten aan voor de bewoners van een bejaardentehuis.

Geestelijke gezondheid bij apt

Geestelijke gezondheid bij apt

In samenwerking met het Fürstenberg Instituut zet apt zich in voor de geestelijke gezondheid van zijn medewerkers! Talrijke ondersteuningsaanbiedingen voor zowel het dagelijkse werk als privézaken staan gratis ter beschikking van de medewerkers. Met behulp van de counselingsdeskundigen van het Fürstenberg Instituut kan snel en volledig anoniem hulp worden verkregen.

We ondersteunen lokale onderwijscentra

We ondersteunen lokale onderwijscentra

We hebben bijgedragen aan de oprichting van de nieuwe Bregenzer Straße basisschool in Baumberg (Monheim) in de vorm van educatief speelgoed om de kinderen te ondersteunen.
Het ondersteunen van lokale onderwijsorganisaties en -projecten is belangrijk voor ons omdat we ook investeren in een gedegen opleiding voor potentiële collega’s van morgen!

Nadenken over geschiktheid tijdens de universitaire lunch

Nadenken over geschiktheid tijdens de universitaire lunch

We kunnen holistische expertise verwerven door impulsen van technisch universitair onderzoek. Daarom werken we nauw samen met onderzoeksuniversiteiten in de industriële sector, zoals de RWTH Aachen University. We nemen bijvoorbeeld deel aan de eerstejaars studententassen voor onze potentiële nieuwe studenten en dragen bij aan praktische lunchboxen met een aluminium look.

Modern Slavery Statement

Modern Slavery Statement

apt committeert zich aan hoge ethische, sociale en ecologische normen. Onze gedragscode verbiedt dwangarbeid en kinderarbeid ten strengste. We hebben een zero tolerance beleid ten aanzien van mensenhandel in onze groep en de toeleveringsketen.

Ein Kinderlachen schenken

Ein Kinderlachen schenken

In Eckental (Beieren) zijn we sponsor van de campagne “Ein Kinderlachen schenken” van Kinderhilfe Eckental, die zieke kinderen troost met teddyberen of optredens van clowns organiseert.

Internationale maatschappelijke projecten

Internationale maatschappelijke projecten

Buiten onze locaties in Duitsland zijn we ook internationaal maatschappelijk actief:

  • Kinderkankerorganisatie KiKa in Amstelveen (NL)
  • St. George’s Hospice (CZ)
  • Sociaal autoproject (CZ)

Modern Slavery Statement

Modern Slavery Statement

apt committeert zich aan hoge ethische, sociale en ecologische normen. Onze gedragscode verbiedt dwangarbeid en kinderarbeid ten strengste. We hebben een zero tolerance beleid ten aanzien van mensenhandel in onze groep en de toeleveringsketen.

Ein Kinderlachen schenken

Ein Kinderlachen schenken

In Eckental (Beieren) zijn we sponsor van de campagne “Ein Kinderlachen schenken” van Kinderhilfe Eckental, die zieke kinderen troost met teddyberen of optredens van clowns organiseert.

Internationale maatschappelijke projecten

Internationale maatschappelijke projecten

Buiten onze locaties in Duitsland zijn we ook internationaal maatschappelijk actief:

  • Kinderkankerorganisatie KiKa in Amstelveen (NL)
  • St. George’s Hospice (CZ)
  • Sociaal autoproject (CZ)

Wilt u een persoonlijk advies?

Neem nu contact op!
Manon Gahmann
Manon Gahmann
Director CSR & Compliance